#TradeMyWay: Starting to Invest at 70 with Success

#TradeMyWay: Starting to Invest at 70 with Success

As part of our #TradeMyWay campaign, we have asked users to send in some of their own personal trading stories. Thank you to Andries Helm for sharing his story with us below. 

I farmed in the bushveld and had a red brahman Stud. When I was seventy years old, I realized I would have to do something to provide for when I no longer can farm because with 6% interest being lower than inflation, I would not make it.  

I read on the internet about Sanlam iTrade.  I downloaded the demo program and started playing with shares on the JSE.  I went from Nietverdiend to Bloemfontein to attend an Afrikaans presentation of Sanlam iTrade which Gerhard Lampen and Alwyn van der Merwe presented. I learned a lot there.  

After six months I started trading with real money on the JSE. I started with R50 000. It went well and my investment quickly grew to R80 000. When I was 80 I sold my Stud. I added money to invest on my portfolio and also in a different portfolio that is managed by Sanlam iTrade. Although the past two years was not very favourable, my investments did much better than the money I invested in deposits. This despite the fact that I lost a lot of money with African Bank and Steinhoff.  

I also made many mistakes, otherwise it could have looked even better. For example, I bought Merafe for 67c. When it was 95c, I thought it had reached its top and I sold.  After that, the share increased to 145c.  I also bought Supergroup for 367c and when it was 1600c I sold, the price subsequently rose to more than 4000c.   

I am not able to analyze companies’ financial statements, but I rely on the information that I receive daily from Sanlam iTrade. I believe that if one starts early in your life trading in shares, you are better able to provide for your retirement than by way of endowment policies and annuities.

Do you also have an inspiring trading story? Share it with us and you could win! See the #TradeMyWay page for more information.


Begin Belê op 70 met Sukses!

Ek het in die bosveld geboer en het `n rooibrahman stoetery bedryf. Toe ek sewentig jaar oud was, het ek besef ek sal iets moet doen om voorsiening te maak vir wanneer ek nie meer kan boer nie, want met 6% rente wat laer as inflasie is, sou ek dit nie kon maak nie.

Ek het toe op die internet gelees van Sanlam iTrade.  Ek het die demo program afgelaai en begin speel met aandele op die JSE.  Ek het van Nietverdiend af Bloemfontein toe gereis om `n Afrikaanse aanbieding van Sanlam iTrade wat deur Gerhard Lampen en Alwyn van der Merwe aangebied is, by te woon. Ek het daar heelwat geleer.

Na ses maande het ek begin met regte geld op die JSE handel te dryf. Ek het met R50 000 begin. Dit het goed gegaan en my belegging het gou tot R80 000 gegroei. Toe ek 80 was het ek my stoet verkoop.  Ek het nog geld op my portefeulje belê en ook in `n ander portefeulje wat deur Sanlam iTrade bestuur word. Alhoewel die afgelope twee jaar nie baie gunstig was nie, het my beleggings heelwat beter gevaar as die geld wat ek vas belê het. Dit nieteenstaande die feit dat ek met African Bank en Steinhoff heelwat geld verloor het.

Ek het ook baie foute gemaak anders kon dit nog beter gelyk het. Ek het byvoorbeeld Merafe gekoop vir 67c. Toe dit 95c werd was, het ek gedink dit het sy top bereik en het ek verkoop.  Daarna het die aandeel tot 145c gestyg.  Ek het ook Supergroup gekoop vir 367c en toe dit 1600c was, verkoop en die prys het daarna gestyg tot meer as 4000c.

Ek is nie in staat om maatskappye se finansiële state te ontleed nie, maar ek maak staat op die inligting wat ek daagliks van Sanlam iTrade ontvang. Ek glo dat as mens vroeg in jou lewe in aandele begin verhandel, jy beter vir jou aftrede kan voorsien as deur uitkeerpolisse en annuïteite.

No Comments

Post A Comment